Björn K:s bilder

Start Om Björn K:s Bilder Bilder Fotolänkar Bildbehandling Lite Annat

Jag utför bl.a. tjänster som bildredigering och restaurering av trasiga bilder.

Restaurering av trasiga bilder.
Bilder fotograferas av och repareras genom bildbehandling.
Läs mer genom att klicka här.

En annan tjänst är att simulera målning av hus.
Det kan vara viktigt att på ett realistiskt sätt se hur en ny färgsättning av huset kommer at se ut.
I synnerhet i den miljö huset befinner sig.
Läs mer genom att klicka här.

Kontakta mig gärna: bjorn@bjorn-k.se.